Zaman Damgası Nedir?

Oluşturulan e-Defterlerin zaman damgası ile imzalanmak zorunluluğu vardır.

Zaman damgası ile, oluşturulan defterlerin belirtilen bir tarihte var olduğu ispatlanır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder.

Zaman damgası için detaylı bilgiye http://mm.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

e-DefterNedir'e Sorunuzu Sorun

Not readable? Change text.