e-Defter Kapsam

Kimler e-Defter Tutabilir? Hangi Mükellefler e-Defter Kapsamındadır?

“Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra no: 1)” ve “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)”
Tebliğlerine göre aşağıda belirtilen mükellef gruplarına elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir, bu mükellefler uygulama olarak e-defter kapsamındadır:

  1. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
  2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
Not:

Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.

e-DefterNedir'e Sorunuzu Sorun

Not readable? Change text.